Termékek Menü

Adatvédelmi szabályzat

A TOM-SAT Kft.. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
A szolgáltatás nyújtására irányuló díjak számlázása céljából kezeli továbbá a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Ezeken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükségesek.
A megrendelés teljesítése érdekében az igénybe vevő nevét és postázási címét kizárólag a szerződés teljesítése érdekében eljáró alvállalkozó, pl. futárszolgálat részére adja át.
A TOM-SAT Kft. a fentiektől eltérő célból – így különösen elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett küldemény (hírlevél), piackutatás céljából – csak az adatkezelés előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezel adatot. Az e körben kezelt adatok nem kerülnek összekapcsolásra az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Az erre vonatkozó adatkezelést az igénybe vevő bármikor megtilthatja.
Az adatok kezelése során az elektronikai kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. sz. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvény szerint járunk el.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy az Tom-Sat Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A pecs-upc-tv.hu (továbbiakban: Honlap) oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Cookie-k használata

A Honlap cookie-kat használ. Az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.

Mi a cookie?
A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük "cookie"-nak. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).
Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).
Hogyan törölhetők a cookie-k?
A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. 
További információkért a cookie-kra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről. A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.


A Tom-Sat Kft. mint a Honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a sütiket kizárólag a felhasználói élmény javítása érdekében használja. 

Google Analytics használatára vonatkozó irányelvek

Weboldalunkon Google Analytics fut, amely a Google Inc. ("Google") egy internetes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics cookie-fájlokat használ, vagyis olyan szöveg-fájlokat, melyek a felhasználók számítógépén kerülnek eltárolásra, és melyek segítségével a weboldal használata elemezhetővé válik. A cookie-kon keresztül e weboldal felhasználók által történő használatáról gyűjtött információk (ide értve az IP címet is) egy az USA-ban található Google szerverre történnek továbbításra és tárolásra.
Google ezeket az információkat használja a weboldal használatának kiértékelésére, a weboldal-aktivitásról a Tom-Sat Kft. - mint weboldal üzemeltető - részére statisztikák összeállítására, és további, a weboldal használatával kapcsolatos szolgáltatások nyújtására. Google ezeket az információkat bizonyos esetekben harmadik fél részére is továbbítja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy ha ezeket az adatokat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel. Google nem hozza kapcsolatba a felhasználók IP címét a Google Inc. más adataival.
A cookie-k mentését Ön a böngészőjének megfelelő beállításával letilthatja; felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal funkcióit teljes terjedelmükben használni. Ezen kívül, a weboldal használatából származó adatok Google által történő gyűjtését (ide értve az IP címet is), illetve feldolgozását Ön úgy is letilthatja, ha a következő link alatt található böngésző-bővítést letölti és telepíti számítógépén: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

A szolgáltató neve: Tom-Sat Kft.
A szolgáltató székhelye: 7627, Pécs Muskotály 21.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: tomsat.kft@upcmail.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 02-09-073967
A szolgáltató adószáma: 14711105-2-02
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: 
A szolgáltató telefonszáma: +36-20-320-1818
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu